ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η/Μ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ


Η Ενεργοτεχνική αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη κι εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού συστήματος της οικίας ή της επιχείρησής σας.

 
Με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των ανθρώπων και των εγκαταστάσεων, αλλά και την εργονομία που χρειάζεται να διέπει όλες τις σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η Ενεργοτεχνική σχεδιάζει, επιλέγει σε συνεργασία μαζί σας τα βέλτιστα υλικά και υλοποιεί έργα σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΟΤ HD 384, την πρόβλεψη για δυνατότητα καλής και χωρίς πολλά έξοδα συντήρησης, αλλά και τις ιδιαίτερες αισθητικές και διακοσμητικές απαιτήσεις του κάθε χώρου όσον αφορά στο φωτισμό, τη διακριτικότητα των εγκαταστάσεων κτλ.
 
Πέρα από τις συνδεδεμένες με το δίκτυο εγκαταστάσεις, στην Ενεργοτεχνική σας προσφέρουμε λύσεις και για αυτόνομα συστήματα, όπως και για υποστηρικτικά συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης σε περίπτωση αστοχίας του δικτύου της ΔΕΗ.
 
Προσφερόμενος εξοπλισμός:
 
Combi 420 της HT ITALIA. Πολυχρηστικός μετρητής για μετρήσεις ασφαλείας ηλεκτρικής εγκατάστασης και μετρήσεις ισχύος σε εγκαταστημένα δίκτυα.

 

 

Newsletter(e-mail)   





Free Web Counter