ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η/Μ
Φ/Β ΠΑΡΚΑ


Με το νέο νόμο 3851 που ισχύει από τον Ιούνιο του 2010, έχει ανοίξει ξανά η διαδικασία για αιτήσεις για εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε αγρούς και πλέον και βιομηχανικές στέγες.

Σε αγροτεμάχιο υπάρχει η δυνατότητα να αιτηθεί κανείς για εγκατάσταση Φ/Β σταθμών ως και 1 MW. Ενδεικτικά σε 5 περίπου στρέμματα γης είναι δυνατόν να τοποθετηθούν μέχρι 100kW εγκατεστημένης ισχύος με κινητές βάσεις, ενώ η αντίστοιχη απαραίτητη έκταση για σταθερές βάσεις είναι γύρω στα 3 στρέμματα.
Μετά την κατασκευή του έργου, την υπογραφή εικοσιπενταετών συμβολαίων με το ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ και τη διασύνδεσή του με το δίκτυο της ΔΕΗ, οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να αποφέρουν έσοδα κοντά στο 22-23% της επένδυσης ετησίως.

Newsletter(e-mail)   

Free Web Counter