ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η/Μ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

 

Ελληνική Νομοθεσία Ενέργειας και ΑΠΕ

 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ.Π.Ε.Κ.Α. 16/2/2011 

Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια.

 

Υ.Α. 18513 (ΦΕΚ 1557Β'/22-9-2010)

Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

 

Υ.Α. 40158 (ΦΕΚ 1556Β'/22-9-2010)

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημά των σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές.

 

Υ.Α. 36720 (ΦΕΚ 376 Α.Α.Π./ 6-9-2010)

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

 

Ενοποίηση 3468/2006

Ενοποίηση των διατάξεων του ν.3468/2006 μετά τους τροποποιητικούς ν.3734/2009, ν.3851/2010 και ν.3889/2010.

 

Ν.3851/2010 

Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΚΥΑ Φωτοβολταϊκά στις στέγες

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων.

 

Ν.3734/2009

Νέος νόμος και ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ 2009.

 

YA 06/2007

Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ.

 

Οικ.5707/2007

Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 

Οικ.21691/2006

Οδηγίες εφαρμογής του Ν.3468

 

 Οικ.18359/2006

 Τύπος και περιεχόμενο συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα

 

Ν.3468/2006

Παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ

 

Οικ.8311/2005

Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας

 

Ν.2941/2001

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών αδειοδότησης ΑΠΕ (άρθρο 2)

 

Απόφαση 24/4/2001

Χορήγηση άδειας διαχείρισης του συστήματος στον ΔΕΣΜΗΕ

 

Οικ.6296/2001

Κανονισμός Άδειας διαχείρισης και εκμετάλλευσης του συστήματος

 

Οικ.7890/2000

Έγκριση κανονισμού προμηθειών της ΔΕΗ

 

ΠΔ328/2000

Σύσταση και καταστατικό της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

 

Οικ.17951/2000

Κανονισμός Αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

 

Οικ.12160/1999

Διαδικασία επιλογής υποψήφιων ηλεκτροπαραγωγών από μικρά υδροηλεκτρικά

 

Ν.2773/1999

Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής

 

Ν.2244/1994

Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και συμβατικά καύσιμα

 

 

 

Ανακοινώσεις ΔΕΗ

 


 

5η Ανακοίνωση σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 (30-12-2010)

 

4η Ανακοίνωση σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 (1-9-2010)

 

3η Ανακοίνωση σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010 (27-8-2010)

 

2η Ανακοίνωση σε εφαρμογή του Ν. 3851/2010

 

 

Newsletter(e-mail)   

Free Web Counter