ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η/Μ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

"ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ" Ιανουάριος 2011

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ»

 

Απόφαση 22-12-2010

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

 

N3855/23-6-2010

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις

 

Οικ. 5825/9-4-2010

Κοινή Υπουργική Απόφαση « Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»

 

Οικ. 1603/4-10-2010

Εγκύκλιος οικ. 1603/4.10.2010 «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)»

 

49731/23-11-2010

Τροποποίηση του άρθρου 25 της υπ' αριθμ. 3046/304/89 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ΄59) «Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού».

 

Newsletter(e-mail)   

Free Web Counter