ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η/Μ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

 

 

Αιολική ενέργεια: Επενδύστε εύκολα και γρήγορα!

 

  Η αιολική ενέργεια είναι και θα συνεχίσει να είναι μια από τις πιο αξιόλογες μορφές παραγωγής ενέργειας. Σας παραθέτουμε τις παραμέτρους κατασκευής ενός μικρού αιολικού πάρκου ισχύος 50 kW. 

 

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Βήμα 1ο. Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας / αγροτεμαχίου

 

1.Ελέγχουμε αν είναι εντός σχεδίου ή όχι και εάν πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας και τη λήψη αδείας οικοδομής. Αγροτεμάχιο το οποίο δεν έχει τις προϋποθέσεις αυτές είναι ακατάλληλο για την συγκεκριμένη επένδυση.

 

2. Ελέγχουμε αν το ηλεκτρικό δίκτυο είναι σε κοντινή απόσταση από τη συγκεκριμένη έκταση και κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις για διασύνδεση (πληροφόρηση από ΔΕΗ). Αν το δίκτυο είναι πολύ απομακρυσμένο ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις διασύνδεσης, η επένδυση δεν χαρακτηρίζεται βιώσιμη.

 

3. Ενημερωνόμαστε μέσω των αρμόδιων φορέων* για το αιολικό δυναμικό της περιοχής (μέση ετήσια ταχύτητα του ανέμου). Αν η πληροφόρηση είναι αρνητική (αιολικό δυναμικό μικρότερο των 4.0 μ. ανά δευτερόλεπτο), η επένδυση δε χαρακτηρίζεται βιώσιμη. * ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ή και Ε.Μ.Υ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

 

4. Αν η ενημέρωση για το αιολικό δυναμικό της περιοχής είναι θετική (μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου τουλάχιστον 4.5 μ. ανά δευτερόλεπτο), τότε σκόπιμο είναι να απευθυνθούμε σε μία εταιρεία που πραγματοποιεί πιστοποιημένες ανεμομετρήσεις και να ζητήσουμε να πραγματοποιήσει μετρήσεις στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Υπάρχουν τέτοιου είδους εταιρείες, οι οποίες μισθώνουν με το μήνα, ένα πλήρες μετεωρολογικό μετρητικό σύστημα και αναλαμβάνουν και την αξιολόγηση των μετρήσεων. Συνηστάται η πραγματοποίηση μετρήσεων τουλάχιστον για τρεις έως τέσσερις μήνες, με δεκάμετρο μετεωρολογικό ιστό. Η εταιρεία εγκαταστάτης μπορεί να αναλάβει, για λογαριασμό των πελατών της, τις απαραίτητες αυτές μετρήσεις μέσω άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών ανεμομετρήσεων.

 

5. Μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος μετρήσεων και εφόσον τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και η αρχική γνωμάτευση της εταιρείας μετρήσεων είναι επίσης θετική, τότε πηγαίνουμε με σχετική ασφάλεια στο επόμενο βήμα.

 

Βήμα 2ο. Διαδικασίες αδειοδότησης Σχετικά με την διαδικασία αδειοδότησης, οι μικρές ανεμογεννήτριες έως 100KW, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αδείας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. Πλέον απαιτούνται μόνο οι εξής διαδικασίες:

 

1. Αίτηση προσφοράς όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ

2. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση από ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας.

3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) για εγκαταστάσεις άνω των 20 kW.

4. Εγκρίσεις από Αρμόδιες Υπηρεσίες: - Εφορεία Αρχαιοτήτων - Δασαρχείο (αν το απαιτεί το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης - Υπουργείο Πολιτισμού - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ - Άδεια δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομία. - Σύναψη Σύνδεσης με το Δίκτυο της ΔΕΗ

 

Βήμα 3ο. Επιλογή της κατάλληλης ανεμογεννήτριας

 

Πρόκειται ίσως για τη σημαντικότερη απόφαση που θα ακολουθεί την επένδυση για τα επόμενα είκοσι τουλάχιστον χρόνια. Τα βασικά σημεία της επιλογής πρέπει να είναι:

- Η αξιοπιστία του κατασκευαστή: Χρόνια παρουσίας στην αγορά

- Πλήθος εγκαταστάσεων παγκοσμίως

- Υλικά και ποιότητα κατασκευής :  Οι πιστοποιήσεις της ανεμογεννήτριας σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC: Σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της κατάλληλης εταιρείας. Όσο περισσότερες πιστοποιήσεις έχει το προϊόν από διεθνή εργαστήρια, τόσο πιο αξιόπιστο είναι. Η κλάση της ανεμογεννήτριας: όσο υψηλότερη κλάση (υψηλότερος βαθμός το Ι) έχει μία ανεμογεννήτρια, τόσο ανθεκτικότερη είναι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των βλαβών και τη μακροβιότητα της κατασκευής. Οι προδιαγραφές της ανεμογεννήτριας: Υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί που καθορίζουν την κατάταξη της κάθε ανεμογεννήτριας -το αν είναι δηλαδή χαρακτηρισμένη ως 40kW - 50kW - 60kW- όπως είναι το άνοιγμα των πτερύγων, η επιφάνεια σάρωσης (swept area), η ονομαστική ταχύτητα που έγινε η μέτρηση της ισχύος (rated speed) κ.λ.π. 

 

Newsletter(e-mail)   

Free Web Counter